maanantai 7. maaliskuuta 2016

Haettavana määrärahaa lasten ja nuorten sekä erityistä tukea tarvitsevien suoraan tukemiseen

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedottaa 1.3.2016:

Sosiaali- ja terveysministeriö julistaa haettavaksi yhteensä 1 100 000 euron suuruisen määrärahan. Määräraha on tarkoitettu erityisen tuen tarpeessa olevien ihmisten suoraan tukemiseen tai lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien tukemiseen.

Erityisen tuen tarpeessa oleviksi katsotaan esimerkiksi pitkäaikaistyöttömät ja heidän perheensä, päihde- ja mielenterveysongelmaiset, asunnottomat henkilöt tai koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle syrjäytyneet nuoret. Hakija voi esittää myös itse erityisen tuen tarpeessa olevaa kohderyhmää. Määräraha on tarkoitettu tukea tarvitsevan kohderyhmän suoraan tukemiseen, kuten ruoka- ja vaateapuun tai toimintaan, jonka tarkoituksena on yhteisöllisyyden sekä ihmisten ja perheiden toimintavalmiuksien tukeminen. 

Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien tuki on tarkoitettu tukemaan sellaisia lapsia, nuoria ja perheitä, joilla ei ole esimerkiksi harrastuskustannusten vuoksi mahdollisuutta osallistua harrastuksiin. Tukea voidaan tarjota esimerkiksi järjestettyinä liikunta- tai muina harrastusmahdollisuuksina tai rahallisina avustuksina harrastemaksuihin ja tarvittaviin välinehankintoihin.

Ketkä voivat hakea määrärahaa?


Määrärahaa voivat hakea yleishyödylliset järjestöt, yhdistykset tai muut yleishyödylliset yksityiset oikeushenkilöt, kuten sosiaaliset yritykset. Määrärahaa hakevan yrityksen tulee olla voittoa tavoittelematon. Yksityishenkilöt eivät voi hakea määrärahaa. Hakemuksen voi tehdä vähintään viidestä eri hakijasta koostuva ryhmä, jonka tulee toimia valtakunnallisesti tai mahdollisimman laajalla alueella Suomessa.

Tavoitteena on, että jaettavana olevaa määrärahaa hyödynnettäisiin pitkäjänteiseen työhön, jonka tarkoituksena on ihmisten arkielämän parantaminen ja tukeminen, syrjäytymisen ja yksinäisyyden vähentäminen sekä osallisuuden edistäminen. Suomessa esimerkiksi ruoka-apuun turvautuvista ihmisistä moni on kasautuneesti huono-osainen. Heillä on niin taloudellisia, sosiaalisia kuin terveydellisiäkin ongelmia. Lisäksi lähes neljännes heistä kokee itsensä yksinäiseksi.

Määrärahan hakuaika ja -ohjeet


Lue määrärahan hakuilmoitus kokonaisuudessaan (Pdf löytyy täältä)

Hakemukset toimitetaan sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon mieluiten sähköisessä muodossa osoitteeseen kirjaamo[at]stm.fi viimeistään 7.4.2016. Hakemukset voi lähettää myös postitse osoitteeseen STM kirjaamo PL 33, 00023 Valtioneuvosto. Vain oheisella lomakkeella toimitetut hakemukset otetaan huomioon.

    Määrärahan hakulomakkeen voi ladata klikkaamalla tästä.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti