tiistai 24. marraskuuta 2015

10 väittämää TE-palveluistaJokainen työnhakija ja työelämässä mukana oleva törmää yleensä jossain vaiheessa Te-toimiston palvelutarjontaan. Te-palveluissa on viime vuosina tapahtunut isoja muutoksia ja nyt voit testata tietosi termistön sekä työnhakijoille/työntekijöille tarjolla olevien palveluiden osalta. Tehtyäsi testin, voit tarkastaa oikeat vastaukset väittämien alta. Tämä testi on osa Duunimentori-projektin tuottamaa työllisyysteemaista materiaalipakettia, joka ilmestyy hankkeen verkkosivuilla tammikuussa 2016. Videoiden ja Duunimentoripelin lisäksi sivuilta tulee löytymään erilaisia työelämään liittyviä tehtäviä, joita voi pohtia itse tai yhdistysten ja opiskelijaryhmien työelämää käsittelevissä tilaisuuksissa. Materiaali on maksutta käytettävissä osoitteessa www.duunimentori.fi ja tulee löytymään kohdasta opetusmateriaalit.

Ovatko väittämät mielestäsi oikein vai väärin?


1. TE-palveluissa on kolme palvelulinjaa, joista työnhakija ohjautuu yhdelle.

2. Palkkatuki on työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki.

3. Palkkatuki voidaan myöntää sairauden perusteella lääkärin suosituksesta.

4. Työnhakija voi saada työhönvalmentajan apua TE-palveluista 30h vuodessa.

5. Työhönvalmentaja auttaa myös työhaastatteluun valmistautumisessa.
  
6. Starttiraha on työttömyyden alkaessa saatava korvaus.

7. Työolosuhteiden järjestelytukea voi  saada myös toisen työntekijän antamasta avusta, jos sitä tarvitaan työtehtävistä suoriutumiseen.

8. Työttömäksi jäädessä tulee ilmoittautua viimeistään kuukauden kuluessa TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi.

9. Työttömyyden alkaessa työttömyyspäivärahan ja työmarkkinatuen omavastuuaika on viisi arkipäivää.

10. TE-toimistoista voit saada myös apua CV:n ja työhakemuksen tekoon.

Oikeat vastaukset on listattu alta:


1. TE-palveluissa on kolme palvelulinjaa, joista työnhakija ohjautuu yhdelle.

Vastaus: Oikein.  TE-palveluissa on kolme palvelulinjaa, joilla ohjaudutaan oman tilanteen mukaan. Näitä ovat a) Työnvälitys- ja yrityspalvelut b) osaamisen kehittämispalvelut ja c) tuetun työllistämisen palvelut. 

2. Palkkatuki on työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki.

Vastaus: Oikein. Palkkatuen myöntää TE-toimisto työnantajan käytettäväksi palkkauskustannuksiin.

3. Palkkatuki voidaan myöntää sairauden perusteella lääkärin suosituksesta.

Vastaus: Väärin. Palkkatuen myöntäminen sairauden perusteella edellyttää, että TE-toimisto arvioi sairauden olennaisesti ja pysyvästi tai pysyväisluonteisesti alentavan työttömän työnhakijan tuottavuutta tarjolla olevassa tehtävässä.

4. Työnhakija voi saada työhönvalmentajan apua TE-palveluista 30h vuodessa.

Vastaus: Väärin. Työhönvalmennusta voi saada TE-palveluista 50 tuntia vuodessa.

5. Työhönvalmentaja auttaa myös työhaastatteluun valmistautumisessa.

Vastaus: Oikein. Työhönvalmentajalta saat tukea, kun etsit työpaikkaa, laadit työpaikkahakemusta, valmistaudut työhaastatteluun tai olet solmimassa työsuhdetta.
  
6. Starttiraha on työttömyyden alkaessa saatava korvaus.

Vastaus: Väärin. Starttiraha edistää uutta yritystoimintaa ja työllistymistä ja tuen saa TE-toimistosta. Se turvaa yrittäjän toimeentulon siltä ajalta, jonka yritystoiminnan käynnistys ja vakiinnuttaminen arviolta kestää. Tukea saa enintään 18 kuukautta.

7. Työolosuhteiden järjestelytukea voi  saada myös toisen työntekijän antamasta avusta, jos sitä tarvitaan työtehtävistä suoriutumiseen.

Vastaus: Oikein. Palkattava työntekijä voi vammansa tai sairautensa takia tarvita myös apua työtehtävissä. Tällöin työhönvalmentaja voi yrityksen tukena arvioida avun tarvetta. Toiselle työntekijälle voidaan maksaa korvausta annetusta avusta enintään 20 työtunnilta kuukaudessa.

8. Työttömäksi jäädessä tulee ilmoittautua viimeistään kuukauden kuluessa TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi.

Vastaus: Väärin. Työttömäksi työnhakijaksi kannattaa ilmoittautua viimeistään sinä päivänä, kun jää työttömäksi. Oikeus työttömyysetuuteen alkaa vasta sinä päivänä, kun ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon.

9. Työttömyyden alkaessa työttömyyspäivärahan ja työmarkkinatuen omavastuuaika on viisi arkipäivää.

Vastaus: Oikein. Omavastuuaika alkaa, kun on aloittanut työnhaun ja se on kestoltaan viisi arkipäivää. Omavastuuaikana ei makseta työttömyysetuutta.

10. TE-toimistoista voit saada myös apua CV:n ja työhakemuksen tekoon.

Vastaus: Oikein. TE-palvelut järjestävät työnhakuvalmennusta, joissa yhtenä osana käsitellään oman osaamisen arviointia ja sen muotoilemista työhakemukseen ja CV:hen.
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti