perjantai 27. maaliskuuta 2015

Ihmisarvoinen nuoruus – Nuorisobarometri 2014 on julkaistuIhmisarvoinen nuoruus – Nuorisobarometri 2014 on julkaistu. Nuorisobarometrit ovat Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan ja Nuorisotutkimusverkoston kyselytutkimuksia. Tämänkertaisen Nuorisobarometrin  teemana on yhdenvertaisuus. Siitä käy ilmi muun muassa, että 85 % nuorista kertoo havainneensa syrjintää viimeisen vuoden aikana, ja enemmistö vastanneista (55 %) kohdanneensa itse syrjintää jossain elämänsä vaiheessa. Vähemmistöt kokevat syrjintää erityisen paljon. Syrjintää on koettu koulussa, työelämässä, mediassa ja nuorten vapaa-ajanviettopaikoilla, mutta myös viranomaisten taholta. Vain noin puolet kokee saaneensa apua syrjintään. Vajaa kolmannes kertoo myös osallistuneensa itse muiden syrjintään.

Kysyttäessä laajemmin syrjäytymisestä kokevat nuoret sosiaalisen verkoston roolin erityisen tärkeäksi syrjäytymisen ehkäisyssä siinä missä tilastoissa yleensä korostetaan koulutus- ja työpaikan puutetta syrjäytymisen tunnusmerkkeinä. Barometrissa arvellaan, että tämä johtuu nuorten pessimistisestä suhtautumisesta työuramahdollisuuksiin, jolloin sitä ei haluta enää nostaa keskeisimmäksi tekijäksi yhteiskuntaan kuulumisen suhteen. Merkittävin ero vanhempiin tutkimuksiin on se, että yhä harvempi nuori pitää syrjäytymistä syrjäytyneen omana vikana.

Tutkimuksessa selvitettiin myös mm. luottamusta muihin ihmisiin, yhteiskuntaan ja hyvinvointipalveluihin. Tulosten mukaan nuoriso on suhteellisen luottavaista muiden ihmisten suhteen, ja luottamus sosiaaliturvaankin on kasvanut. Luottamuksen puutteen on muissa tutkimuksissa havaittu olevan yhteydessä syrjäytymiseen.

Lisäksi Nuorisobarometrissa selvitettiin nuorten yhteisöllisyyttä ja tyytyväisyyttä elämään. Tulosten mukaan nuorten yhteisöllisyys ja kavereiden tapaaminen näyttävät olevan kasvussa edellisistä tutkimuksista. Kehitys on tapahtunut samaan aikaan, kun Internet ja sosiaalisen median käyttö ovat yleistyneet. Kyselyn mukaan myös ne nuoret, jotka pitivät ystäviinsä eniten yhteyttä Internetissä, tapasivat heitä useimmin kasvokkainkin. Kaiken kaikkiaan nuorten tyytyväisyys elämään näyttää pysyneen keskimäärin samana kuin aiempien vuosien tutkimuksissa. Erityisesti työttömät ja yksin asuvat nuoret ovat kyselyn mukaan muita vähemmän tyytyväisiä elämäänsä.

Voit ladata nuorisobarometrin luettavaksesi klikkaamalla tästä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti