torstai 26. maaliskuuta 2015

Ammattilaisten parempi yhteistyö auttaa osatyökykyisiä työhön

STT tiedottaa

Työuria voitaisiin pidentää tukemalla nykyistä paremmin osatyökyisten kuntoutumista takaisin työhön. Haasteita aiheuttaa kuitenkin se, että vastuu kuntoutuksesta jakautuu lukuisille toimijoille.

Eläketurvakeskuksen julkaisemassa tutkimuksessa selvitettiin, miten osatyökykyisten työhön paluun tukemiseen osallistuvat ammattilaiset kokevat eri toimijoiden välisen yhteistyön, tiedonkulun ja vastuunjaon.

Ammattilaisten haastattelut osoittivat, että viimeaikaiset lakiuudistukset ovat parantaneet yhteistyötä työkykyongelmien hallinnassa. Työsuhteisten henkilöiden työkykyongelmia voidaan auttaa aiempaa varhemmin, mikä parantaa tuloksia.

Hankalinta on palvella työttömiä osatyökykyisiä, jotka jäävät vaille työterveyshuollon palveluita. Jos työkykyongelmainen on yhtä aikaa TE-toimiston, työeläkelaitoksen ja kenties vielä Kelan asiakas, toipuminen työhön voi vaikeutua eri organisaatioiden vastuunjakoon liittyvien seikkojen vuoksi. Lisäksi muut toimijat arvostelivat sitä, että TE-toimistojen rooli ja resurssit osatyökykyisten palveluissa ovat kaventuneet.

Vastuunjako työkyvyn hallinnassa jakautuu lukuisille tahoille. Henkilön työhön paluun tukemiseen voivat osallistua työterveyshuolto, työpaikkojen henkilöstöhallinto, työeläkelaitokset, Kela, kuntoutuksen palveluntuottajat, erikoissairaanhoito sekä TE-toimistot ja työvoiman palvelukeskukset.
Haastateltavat kokivat merkittäviä puutteita tiedonkulussa. Sähköiset tietojärjestelmät ovat kyllä parantaneet tiedonkulkua ja kehityksen toivottiin jatkuvan. Puutteena monet haastateltavat kokivat TE-toimistojen ja Kelan ”kasvottomuuden”. Muiden organisaatioiden ammattilaisilla on suuria vaikeuksia tavoittaa oikeita yhteyshenkilöitä erityisesti TE-toimistoista.

Enemmän yhteistyötä ja tukihenkilöitä
Alueelliset erot olivat selviä. Pienemmillä paikkakunnilla yhteistyö sujuu henkilökohtaisten verkostojen ansiosta. Suuremmissa kaupungeissa verkostoitumista voitaisiin edistää esimerkiksi säännöllisillä yhteistyökokouksilla.

Haastateltavat antoivat muitakin ideoita yhteistyön parantamiseksi. Yhtenä tärkeimmistä nähtiin lisätä asiakkaiden yksilöllisiä tukihenkilöitä, joilla olisi pitkäkestoinen kokonaisvastuu kuntoutumisen ja työhön paluun prosessista. Lisäksi toivottiin koulutusta osatyökykyisten palveluista terveydenhuollon ammattilaisille, etenkin lääkäreille. Terveydenhuoltoon toivottiin myös lisää sosiaalialan ja työelämäasioiden ammattilaisia.

Tutkimuksessa haastateltiin kaikkiaan 24:ää työkykyasioiden ammattilaista pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Savossa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti