keskiviikko 25. maaliskuuta 2015

5 vinkkiä yrityksen perustamiseenSarjassamme ”viisi vinkkiä työelämään” puhutaan tänään yrityksen perustamisesta. Kuuntelin eilen Yrityspalvelupiste Potkurin ( http://www.potkuri.fi/ ) yritysneuvojan Pirkka Hyssälän luentoa. Potkuri on useamman organisaation yhteenliittymä, jonka tavoitteena on tuoda tärkeimmät yrityksen perustamisessa mukana olevat organisaatiot saman katon alle. Se on siis paikka, jonne uuden yrittäjän on helppo mennä suunnitellessaan tulevaa liiketoimintaa. Potkurin neuvontapalvelut ovat ilmaisia. Hyssälä korosti uudelle yrittäjälle muun muassa seuraavanlaisia asioita.

1. Idea kuntoon.

Oma idea on välttämätön lähtökohta yrityksen perustamiselle. Olet itse paras asiantuntija sen suhteen, mitä juuri sinun kannattaisi yrittää. Hyvän idean määrittävät käytännössä kaksi asiaa:

1) Se on jotain mitä haluat tehdä.
2) Se on jotain mistä joku on valmis maksamaan.

Eli lähtökohtana on jokin asia jota osaat tehdä, ja jonka tekeminen ei ole epämieluisaa. Se voi olla jokin valmistamasi tuote tai tarjoamasi palvelu. Yrittäminen vaatii varsinkin alkuvaiheessa paljon työtä, ja jos joudut puurtamaan jonkin asian eteen jota et edes halua tehdä, se tuskin tulee onnistumaan hyvin.

Se ei kuitenkaan riitä, että teet jotain mieluisaa. Sen täytyy olla myös sellaista, josta joku on valmis maksamaan. Jos sinulla on jokin idea, kysy itseltäsi: ”Kuinka teen tästä yritystoimintaa?” Yritystoimintaa ei ole esimerkiksi se, että valmistat ainutlaatuisia lasten puuleluja. Yritystoimintaa on sen sijaan se, että myyt valmistamiasi ainutlaatuisia puuleluja asiakkaille. Tämä voi kuulostaa itsestään selvältä, mutta sen tiedostaminen on tärkeää. Monet yritykset kaatuvat siihen, että tehdään jotain, mille ei löydykään asiakkaita.

2. Tee suunnitelmat ja laskelmat ajatuksen kanssa

Liiketoimintasuunnitelma on ensimmäinen askel idean toteuttamiseen. Sen ei tarvitse olla liian yksityiskohtainen, koska matkalla on aina monia muuttujia, joihin täytyy osata sopeutua. Päälinjat on kuitenkin tärkeää tiedostaa ja pitää mielessä, sillä ne määrittävät sen, mihin yritystoimintasi tähtää ja mitä sillä tavoittelet. Ilman selkeää paperille tai kovalevylle laadittua suunnitelmaa yrittäjän on vaikeampi seurata etenemistään ja helpompi eksyä tavoitteistaan. Liiketoimintasuunnitelman laatimiseksi on tarjolla hyviä malleja, joten tyhjästä ei tarvitse aloittaa. (esim. https://www.yrityssuomi.fi/liiketoimintasuunnitelma )

Laskelmat ovat tärkeä osa suunnitelmaa, sillä niiden avulla tavoitteesi ja etenemisen seuraaminen käyvät hyvinkin konkreettiseksi. Numerot ovat ankaria, mutta rehellisiä. Suunnitelmavaiheessa on hyvä lähteä ensin laskemaan tavoiteltava tulos: kuinka paljon voittoa yritystoiminta pyrkii tuottamaan? Siitä kun vähennetään kulut, joita liiketoiminta aiheuttaa, nähdään se, kuinka paljon myyntiä tuloksen saamiseksi tarvitaan. Tästä voidaan määrittää jo melko tarkasti se, mikä on keskimääräinen tavoite kuukausi-, päivä- tai jopa tuntikohtaiselle myynnille. Aloittavan yrittäjän on toki huomioitava myös investointi- ja muut perustamiskulut. Niihin hän voi käyttää omaa alkupääomaa tai hakea lainaa tai ulkopuolista rahoitusta. Myös starttiraha auttaa yrittäjää turvaamaan elantonsa liiketoiminnan alkuvaiheissa.

3. Selvitä asiakaskuntasi

Yritystoiminnan ja palkkatyön olennaisimman eron Hyssälä totesi olevan sen, että palkkatyössä työntekijä tekee työtä ensisijaisesti työnantajalleen tai firmalleen, yrittäjänä hän tekee työtä kaikille asiakkailleen. Ainakin vastuunalaisuuden on helppo nähdä määrittyvän näin. Palkkatyössä henkilöllä on töitä niin kauan kuin hänellä on työnantaja, yrittäjällä on töitä niin kauan kuin hänellä on asiakkaita. Ilman asiakkaita yritystoiminta on yksinkertaisesti mahdotonta.

Koska asiakaskunta on näin tärkeä osa yrittämistä, on ensiarvoisen tärkeää selvittää jo ideavaiheessa se, että yritystoiminnallasi todella on asiakaskunta, sekä se millainen se on. Tämä auttaa hahmottamaan sitä, kuinka laajan kohderyhmän voit yritystoiminnallasi tavoittaa.

On hyvä tiedostaa, minkälaista kilpailua asiakaskunnastasi on, jotta voit paremmin miettiä omia valttejasi kilpailijoihin nähden. Tähän ei kannata kuitenkaan uhrata liikaa energiaa, sillä kilpailun määrä ei ole verrannollinen yrityksen menestykseen nähden, ainakaan jos asiakaskunta on riittävän laaja.

4. Tavoita asiakkaasi oikeanlaisella markkinoinnilla

Markkinoinnin idea on päästä asiakkaan mieleen silloin kun hän on tekemässä ostopäätöstä. Ensimmäinen edellytys tähän on se, että asiakaskuntasi on ylipäänsä tietoinen yrityksestäsi. Pyri kohdistamaan markkinointisi sellaisille tahoille, joista uskot asiakkaasi löytäväsi. Hyvin kohdennettu edullinen markkinointi on tehokkaampaa kuin kallis kampanja, joka ei tavoita asiakaskuntaasi. Jos sinulla on yritystä perustaessasi jo valmis suhdeverkosto, josta tiedät löytyvän asiakkaita, olet erityisen hyvässä asemassa.

Toinen edellytys asiakkaan mieleen pääsemiseksi on se, että hänellä on selkeä ja mielellään haluamasi käsitys siitä, mitä hän on tosiasiassa ostamassa. Tuotteiden markkinointi on kohtuullisen helppoa, mutta jos yrityksesi tarjoaa palveluita, se voi olla vaikeampaa. Nykyaikana onkin tyypillistä, että palveluita tuotteistetaan, jolloin niitä kuvaillaan lähes tuotteen kaltaisina ”paketteina”, joiden sisältö kerrotaan ja joista asiakas tietää jo etukäteen, mitä on saamassa. Näitä paketteja on yleensä helpompi markkinoida kuin pelkkää yleiskuvausta palvelustasi.

5. Yrittäminen on tulevaisuutta

Varmoja ja pysyviä työpaikkoja on koko ajan vaikeampaa löytää. Työ ei kuitenkaan ole loppumassa. Yrittäminen on hyvä keino valjastaa oma työpanoksensa käyttöön silloinkin, kun työpaikkoja ei ole saatavilla. Parhaassa tapauksessa voit luoda yrittäjänä työpaikan yhdelle tai useammalle henkilölle itsesi lisäksikin. Suomessa on tällä hetkellä lähes 300 000 yritystä, joista n. 94 % on alle kymmenen työntekijän ja yli puolet yhden henkilön yrityksiä. Yritystoimintaan voi siis lähteä mukaan ilman suurta koneistoa ja uutta, mullistavaa ideaakin. Siihen voi lähteä yksinkertaisesti tekemään työtä.

Jos haluat lisätietoa yritystoiminnan aloittamisesta, on esimerkiksi sivustolle https://www.yrityssuomi.fi/ koottu paljon hyvää tietoa tyypillistä virkamieskieltä ymmärrettävämmässä muodossa. Muistathan myös 13.4. järjestettävän yritysverokoulutuksen vammaisille ja pitkäaikaissairaille, mikäli kuulut kohderyhmään. http://duunimentori.blogspot.fi/2015/03/koulutus-yritysverotuksesta.html Tapahtuman järjestävillä Invalidiliitolla, Lihastautiliitolla ja Näkövammaisten keskusliitolla on kullakin myös yritysneuvoja, jolta voit kysyä lisätietoja esimerkiksi erilaisista tukimahdollisuuksista.

Lisäksi, jos suunnittelet yrittämistä tai olet jo yrittäjä, toivomme osallistujia vammaisten henkilöiden yrittäjyyttä koskevaan anonyymiin kyselyyn, jonka avulla suunnitellaan yrittäjyystoimintaa tukevaa hanketta. Voit jättää yhteystietosikin, jos haluat olla enemmän mukana hankkeen toteuttamisessa. Kysely löytyy osoitteesta https://www.webropolsurveys.com/S/131941C4A40637AD.par

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti